Get Adobe Flash player

สำหรับผู้ดูแลระบบ

  

     
     
 นางเกษรา สุนทรสาร
 ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยธุรการและจัดเก็บเอกสาร
 สถานที่ติดต่อ งานสารบรรณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 Email  
 เบอร์ติดต่อ 02-3108043

 

ตำแหน่งในปัจจุบัน


  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
  • วันที่เข้ารับราชการ : 8 สิงหาคม 2523

 

ข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ