Get Adobe Flash player

สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

     
     
 นายไพโรจน์ เกตุแก้ว
 ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
 สถานที่ติดต่อ งานสภาคณาจารย์ กองกลาง
 Email  
 เบอร์ติดต่อ 02-3108880-1

 

ตำแหน่งในปัจจุบัน


  • พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
  • วันที่เข้ารับราชการ : 31 สิงหาคม 2531

 

ข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ