Get Adobe Flash player

สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

     
     
 นางวิมล มีมาก
 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
 สถานที่ติดต่อ งานสภาคณาจารย์ กองกลาง
 Email  
 เบอร์ติดต่อ 02-3108880-1

 

ตำแหน่งในปัจจุบัน


  • ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
  • วันที่เข้ารับราชการ : 6 กันยายน 2544

 

ข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ