Get Adobe Flash player

สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

     
     
 นางยุพิน เลิศลักษมีพันธ์
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
 สถานที่ติดต่อ งานสภาคณาจารย์ กองกลาง
 Email  
 เบอร์ติดต่อ 02-3108880-1

 

ตำแหน่งในปัจจุบัน


  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
  • วันที่เข้ารับราชการ : 19 เมษายน 2533

 

ข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ