Get Adobe Flash player

สำหรับผู้ดูแลระบบ

   

     
     
 นา่ยศิรนพ จำปานาค
 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 สถานที่ติดต่อ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารสุโขทัย
 Email  
 เบอร์ติดต่อ 02-3104649 , 02-3104650

 

ตำแหน่งในปัจจุบัน


  • พนักงานขับรถยนต์
  • วันที่เข้ารับราชการ : 3 มีนาคม 2557

 

ข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ