Get Adobe Flash player

สำหรับผู้ดูแลระบบ

       นายจักรกฤช ศรีธนกฤช  ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรกองกลางเข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันวิสาขบูชา ณ ลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557