Get Adobe Flash player

สำหรับผู้ดูแลระบบ

          บุคลากรกองกลางเข้าร่วมงานชุมชนรามฯ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดและสร้างเสริมสุขภาพ ณ ลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557