Get Adobe Flash player

สำหรับผู้ดูแลระบบ

          นายจักรกฤช ศรีธนกฤช  ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรกองกลางเข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ พร้อมรดน้ำขอพรผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557