Get Adobe Flash player

สำหรับผู้ดูแลระบบ

    

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และหนังสือเวียนกองกลาง

 
 
 
 
 
IMAGE แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า วันที่ 18 พ.ย.59 ตั้งแต่เวลา 21.30-01.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 18 November 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 95 ครั้ง
IMAGE แจ้งกรณีถึงแก่กรรมบิดา นางสาวประภัสสรา เคนพรม คณะวิทยาศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 20 September 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 91 ครั้ง
IMAGE แจ้งกรณีถึงแก่กรรมบิดา นางเนื้อทิพย์ พึ่งปาน คณะนิติศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 31 August 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 112 ครั้ง